Rāmuļu pamatskola
 
Sveika, skola!
Vēl smaršo vasara,
Vēl saule puķēs rotā,
Bet pīlādžzaros
Sārtas ogas snauž.
Nāk septembris
Ar raibām krāsām rokās,
Uz jauniem darbiem
Skolas ceļi sauc.

3. septembrī gaidīsim Rāmuļu skolā!
9.20 - klases stunda
10.00 - svinīgais pasākums
11.00 - tikšanās ar skolas administrāciju
11.20 - autobuss mājup

UZ TIKŠANOS!

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv