Rāmuļu pamatskola
 
Dārza svētki
Dārza svētki ir tradīcija. Katru gadu pēdējā mācību diena tiek pavadīta svinīgā gaisotnē. Vispirms tiek sveikti labinieki un tie, kas piedalījušies olimpiādēs, dažādos pasākumos un konkursos. Tiek teikts paldies arī vecākiem. Tā ir svinīgā daļa, kurai seko saviesīgā daļa ar dažādām āra aktivitātēm, gardumiem un neiztrūkstošo torti. Gardumu autori ir paši skolēni, ko nu katrs spēj un prot sarūpēt kopīgam galdam. Pēdējā diena  - dārza svētki - ir sava nosaukuma cienīgi. Atbrauciet nākamgad, redzēsiet!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv