Rāmuļu pamatskola
 
Piektā nometnes diena
Piektajā dienā pie mums viesojās kokgriezējs un pastāstīja par savu profesiju. Origami meistare, kura ierādīja interesantu zīmējumu veidošanu uz salocīta papīra un zīmējām arī uz koka dēlīšiem, kur dažam izdevās vesels mākslas darbs. Pēc pusdienām pie mums atbrauca Brine game komanda, kas atveda līdzi dažādas spēles. Nu tik sākās! Tāds azarts sen nebija redzēts. Spēlēja liels un mazs, emocijas sita augstu vilni. Arī noslēgums bija jautrs un garšīgs. Tiešām nedēļa bija izdevusies godam.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv