Rāmuļu pamatskola
 
Otrā nometnes diena
Nu jau otrā nometnes diena ir pagājusi. Diena bija piepildīta un interesanta. Apmeklējām Solo maiznīcu, kur uzzinājām maizes cepšanas noslēpumus un konditora amata pienākumus. Tad devāmies uz "Kliģēniem", kur mums visu pastāstīja un vēl apdāvināja. Pēcpusdienā devāmies uz Ziino, kur novadīja mums nodarbību par gudro plastalīnu un aplūkojām ekspozīciju. Vēl izmēģinājām būt par dārzniekiem, biologiem, jo veidojām herbāriju, un daļa no mums pamēģināja florista amatu. Diena bija piepildīta.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv