Rāmuļu pamatskola
 
Dārza svētki - pēdējā skolas diena
Skolas pēdējā diena - svinīgs un laimīgs pasākums. Prieks, ka skola beigusies un mūs gaida vasara, vasariņa! Vienmēr tiek atzinīgi vērtēti tie skolēni, kas aizstāvējuši skolas godu un slavinājuši skolu, protams, netiek aizmirsti arī tie skolēni, kuru gada vidējais rezultāts ir 7 balles un vairāk. Skolā ir iedibināta tradīcija, ka tam, kuram vidējais rezultāts ir 8 balles un augstāk, tam tiek pasniegta sudraba liecība. Šogad mums tādi skolēni ir divi: Matīss Bāliņš un Roberts Cercins. Arī skolas ļaudīm tiek paldies, jo visu gadu ir strādājuši cītīgi. Tad pēkšņi uzradās Karlisons, un tad gāja vaļā: dejas, mūzika, trakošana un ēšana. Tas bija jautri!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv