Rāmuļu pamatskola
 
Projektu nedēļa
Pēdējā mācību gada nedēļa Rāmuļos  - Projektu nedēļa. Projekta tēma - vide mums apkārt. Visa skolas saimes darbojās kopīgi, lai sakoptu savas skolas apkārtni, padarītu to draudzīgāku bērniem, interesantāku. Skolēni kopā ar skolotājām ravēja, kopa teritoriju, krāsoja uz akmeņiem kukaiņus, ar ko izrotāt akmensdārzu, krāsoja soliņus, zīmēja klasītes sporta laukumā, veidoja vides spēli. Katrs pielika roku kā nu mācēja un gribēja. Paldies visiem darītājiem! Par labu darbu skolēni saņēma saldējumu un pateicības vārdus.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv