Rāmuļu pamatskola
 
Vides diena!
Par tradīciju jau kļuvušas Vides dienas Rāmuļos. Šogad sabrauca dažādas 5. - 7.kl. komandas Rāmuļos, lai mērotos veiklībā, zināšanās un prasmēs, kas saistītas ar vidi un tās saglabāšanu. Skolēnus sagaidīja dažādi etapi: atkritumu šķirošana, egļu taka, fizikas eksperiments, veiklā makšķerēšana, skanošie spaiņi, veselīgs dzīvesveids, būrīša gatavošana, ķīmija ūdenī u.c. Skolēni labprāt darbojās stacijās un veica uzdevumus, bet pēc tam cienājās ar zupu. Vides dienu vadīja Andra kalniņa. Paldies!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv