Rāmuļu pamatskola
 
"Labinieku" ekskursija
Kā katru gadu Vaives pagasta pārvalde aicināja Rāmuļu skolas labiniekus ekskursijā. Šogad tie bija 20 skolēni, kuru sekmes ir labas un teicamas. Šoreiz ceļš veda uz Valmieru. Visi apmeklēja Vidzemes augstskolu, Vidzemes augstskolas bibliotēku, tālāk devās uz Burtniekiem. Tur paēda garšīgas pusdienas, meklēja nogrimušo Burtnieku pili, darbojās parkā un galā saņēma dāvanu no Vaives pagasta pārvaldes vadītājas V. Zaļaiskalnes par savu veikumu visa gada garumā. Paldies par braucienu Valdai un Lāsmai!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv