Rāmuļu pamatskola
 
Cēsu pavasaris 2018
13. maijā mūsu skolas komanda piedalījās skrējienā "Cēsu pavasaris 2018". Skolēni skrēja 2 km distanci, bet pirmsskolēni - 500 m distanci. No pirmsskolas startēja: Martins Bukovskis un Annija Cercina. No skolas startēja: T. Vīksna, E. Pētersone (2.kl.); E. Sukurs (3.kl.); G. Bāne, E. Krūmiņa, E. Pērkone, R. Cercins (4.kl.); M. Ezernieks (5.kl.); R. Freivalds (6.kl.); L. Sproģe (7.kl.); J. Fiļimonovs (8.kl.). Godalgotās vietas ieguva R. Cercins V12 gr.  - 1. vietu, R. Freivalds V16 gr. - 2. vietu, J. Fiļimonovs V16 gr. - 1. vietu un 2 km distancē bija visātrākais. L. Sproģe S14 gr. ieguva 3. vietu. Liels paldies visai komandai un vecākiem par atbalstu!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv