Rāmuļu pamatskola
 
Ģimenes dienas norise
Ģimenes diena ir svarīgs pasākums katra Rāmulieša dzīvē. Jāgatavojas koncertam, kurā dziedās, dejos, runās dzeju un sveiks māmiņas, jāsteidz pabeigt dažādi radošie darbi un zīmējumi, lai tos var izlikt izstādē apskatei, jācenšas ļoti labi uzvesties, jo vecāki nāks apmeklēt stundas. Jā, darba daudz ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem un skolas darbiniekiem, lai varētu parādīt, kas gada garumā ir veikts. Vecākiem jāpaspēj noklausīties lekcija par vecāku lomu bērna dzīvē, ko atraktīvi pastāsta Dzintra Kozaka no izglītības pārvaldes, jāpiedalās radošajā darbnīcā, jātiekas arī ar vadību:skolas dierektori un mācību pārzini. Jā, sanāk darbīga diena, bet vakarā tiešām ir gandarījums par paveikto visiem!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv