Rāmuļu pamatskola
 
AHHAA Tartu
Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros devāmies ekskursijā uz Tartu Igaunijā, lai redzētu un apgūtu AHHAA centru. Biļešu un transporta izmaksas sedza projekts. Visi teica, ka bija vērts braukt, jo paspēja apskatīties aizraujošu izstādi par radījumiem jūras dzelmē, izstaigāt spoguļu labirintu, braukt ar velosipēdu pa gaisa trosi, griezties centrifūgā, spēlēties ar smiltīm un ūdeni, pārbaudīt ūdens spiedienu. Bet tas vēl nav viss. To, ko piedzīvojām, vārdos nevar izteikt, tas ir jāizbauda katram. Pirms došanās mājup, protams, paēdām MCDonaldā. Rezultātā - izdevusies diena!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv