Rāmuļu pamatskola
 
Kukainīšu - ragainīšu parāde pirmsskolā
Pirmsskolā aprīļa mēneša tēma bija "Kukainīši - ragainīši". Tās mērķis bija iepazīstināt bērnus ar krāsaino kukaiņu pasauli, radīt interesi un draudzīgu attieksmi pret dzīvo dabu.
Iepazīstot kukaiņus, izrādījās, ka tie ir tik dažādi! Gan lieli kā spāres, gan mazītiņi - kā blusas. Tie lido, rāpo, peld un lec. Tie ir pelēki un nemanāmi, bet mēdz būt arī spilgti un redzami jau pa gabalu. Ir kukaiņi, kas sūc nektāru no ziediem, bet ir arī tādi, kas sūc asinis no mums. Bites mums dod gardus ēdienus, bet kodes apēd mūsu drēbes. Kukaiņi ēd visdažādākās lietas, taču arī tos pašus ēd. Putni ēd brokastīs, pusdienās un vakariņās. Bez kukaiņiem daba nav iedomājama! Bet mēs no kukaiņiem varam mācīties čaklumu un darba tikumu.
Bērni un viņu vecāki tika aicināti izvēlēties un atveidot no visdažādākajiem materiāliem kādu kukaini. Paldies, vecāki, par lielo atsaucību un neizsīkstošajām, radošajām idejām - kukaiņi tika šūti, līmēti, krāsoti, veidoti no drātīm un akmeņiem. Lai kukainīšu dzīvi bērni varētu iepazīt tuvāk, vecāki tiem klāt pievienoja izzinošos materiālus. Paldies!
Rāmuļu bērnu dārzu ir piepildījusi krāšņa kukaiņu parāde!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv