Rāmuļu pamatskola
 
Ģimenes diena
11. maijā Rāmuļos notiks Ģimenes diena. Gaidīsim visus vecākus, ģimenei pietuvinātus cilvēkus, bet, īpaši, māmiņas.
Dienas norise:
9.10 - 9.50 tikšanās ar skolas administraciju;
10.00 - 10.40 stundas vērošana;
10.50 - 11.30 radošā darbnīca;
11.35 - 12.40 Cēsu novada izglītības metodiķes Dz. Kozakas saruna un diskusija ar vecākiem;
12.50 - 13.20 pusdienas;
13.30 - 14.10 veltījuma koncerts ģimenēm;
14.15 - 14.50 Ģimenes dienas noslēgums klasēs.
Būs iespēja aplūkot bērnu radošos darbus.
Jūs gaidīs visa skolas saime!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv