Rāmuļu pamatskola
 
Skudra, kas URDA...
Vides pulciņa skolēni un skolotāja Andra Kalniņa ir uzbūruši interesantu kukaini - skudru URDU. To, kas urda katru cilvēku, lai meklē, mācās un saprot, to, kas urda negulēt un nepalikt uz vietas, bet domāt, darīt un rīkoties. ZAAO konkursā piedaloties, bija jāizdomā un jārada savs kukainis, jāveido plakāts par atkritumu tēmu. Aktīvi esam darbojušies un, lūk, rezultāts. Priecājieties kopā ar mums!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv