Rāmuļu pamatskola
 
Lieldienu iedancināšana Vaivē
Liela diena, Liela diena,
Vai tā ir Lieldiena?
Pavasaris ir klāt kopā ar Lieldienām. Parasti Lieldienas un citus pasākumus iedzied, bet šoreiz Lieldienas tika iedancinātas. Tas nemaz nebija slikti. Tik ļoti gribējās dejot līdzi mazajiem Rāmuļu skolas dejotājiem. Tik sprigani un aktīvi, atraktīvi kustēties var tikai bērni. Lielie neatpalika un ieskaņas koncerts bija lielisks. Tad sekoja rotaļas un dažādas citas aktivitātes, kas saistošas bija visiem.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv