Rāmuļu pamatskola
 
Vides konference Rīgā!
13. martā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu tika sarīkota konference LU jaunajā dabaszinātņu fakultātē "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai". Arī Rāmuļu pamatskolas skolēni un skolotāji - Laura Sproģe, Kristīne Krūmiņa, Andra Kalniņa, Inga Andersone - devās uz pasākumu, lai piedalītos dažādās darbnīcās, kas saistītas ar vidi, lai pastāstītu par mūsu aktivitātēm vides jomā. GLOBE pārstāvis no ASV atkārtoti aicināja skolēnus saudzēt dabu un domāt par tās saglabāšanu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv