Rāmuļu pamatskola
 
Atvaļinājumi pii
Pamatojoties uz Cēsu novada domes rīkojumu, Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa būs slēgta no 16.07.2018. līdz 13.08.2018. Laikā no 01.06.2018. līdz 16.07.2018. un no 14.08.2018. līdz 31.08.2018. var tikt mainītas audzinātājas. Par pakalpojumu saņemšanu  no 16.07.2018. līdz 13.08.2018. citā pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāslēdz līgums ar izvēlēto iestādi, piesakoties personīgi vismaz vienu mēnesi iepriekš. Administrācija
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv