Rāmuļu pamatskola
 
Skatuves runas konkurss
20. februārī Rāmuļos norisinājās skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās 14 skolēni. Bērni bija ļoti atbildīgi, izvēlējās tēlainus, interesantus dzejoļus, lūkoja, lai dzejolī būtu ne tikai apraksts, bet kāda interesanta darbība. 1.-3. klašu grupā pirmā vieta - Tomasam Kristianam Vīksnam, otrā vieta - Martai Anetei Ņevečorovai un trešā vieta -  Samantai Vasiļjevai. 5. - 6. klašu grupā pirmo vietu ieguva Endžija Džeina Krūmiņa, otro - Sandis Kuperšmits un trešo vietu - Gabriela Eleonora Bāne. Paldies visiem, kas iesaistījās.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv