Rāmuļu pamatskola
 
Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2017
Noslēgusies Latvijā populārākā jaunāko grāmatu lasīšanas un vērtēšanas akcija, ko vienkārši saucam par Bērnu žūriju. Mūsu skola tajā piedalījās jau vienpadsmito reizi.
Lasīšanu uzsāka 23 eksperti no dažāda vecuma grupām, bet visizturīgākie bija 20, kuri izlasīja visas sava vecuma grupai piedāvātās grāmatas un izteica domas par tām elektroniskajā anketā. Šogad lasīšanas laiks tika pagarināts līdz 15. februārim, ko vecāko klašu skolēni arī izmantoja.
Spriedumi par literārajiem darbiem kā vienmēr bija atšķirīgi. Grāmatu kolekcijās jau arī bija pieejama dažādu žanru un satura literatūra. Lielāko popularitāti grupā 15+ guva "Meitene tīmeklī" un "Marēsi: Sarkanā klostera hronikas", 11+ grupā ekspertu vairākumam patika "Pastaiga mirušo pilsētā". Jaunāko klašu skolēni un pirmsskolas vecākās grupas bērni lasīja grāmatas kopā ar Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēkas vadītāju Vairu Krūmiņu. Arī vecāku vērtējumi par grāmatām bija atšķirīgi.
Paldies sakām Vairai Krūmiņai par sadarbību un atbalstu ar grāmatām, šo projektu īstenojot!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv