Rāmuļu pamatskola
 
LOB konkurss "Iepazīsti putnu pasauli 2018".
LOB konkursam būs piecas kārtas, kur katra kārta ilgs trīs nedēļas. Arī šogad 1. un 3. klases skolēni uzsākuši dalību šajā konkursā. Pirmajā kārtā bērni vēroja un baroja putnus barotavās, pierakstīja un zīmēja redzētos putnus. Otrajā kārtā jāsagatavo piedāvājums, ko "Cemex" vajadzētu darīt, lai sadarbojoties ar LOB aizsargātu putnus Latvijā.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv