Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni izrādē "Kā kļūt par varoni?'
1. februārī pirmsskolēni devās uz Priekuļu kultūras namu, lai uzzinātu, kā kļūt par varoni. Bērni ar aizrautību vēroja izrādi - kā trīs truši vēlējās kļūt par varoņiem, jo tiem bija apnicis baidīties un drebēt kā apšu lapām. Izrādījās, ka kļūt par varoni nemaz nav tik vienkārši, bet aizraujoši un jautri gan, ja blakus ir labi draugi!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv