Rāmuļu pamatskola
 
Draudzīgajā Aicinājumā!
Draudzīgā aicinājuma akcija, ko iedibināja Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1935. gadā, dāvinādams grāmatas savai skolai un aicinādams citus sekot šai idejai, nav zaudējusi savu aktualitāti arī šodien.
Mūsu skolā šajā akcijā piedalījās gan pieaugušie, gan bērni, kurus, protams, atbalstīja viņu vecāki. Kā dāvinājumu esam saņēmuši vairākas grāmatas. Jaunāko klašu skolēni ar nepacietību gaida jauno Dž Kinnija "Grega dienasgrāmatas" 12. daļu "Laižamies!" un no Dž. Stiltona sērijas "Stāsti, gardi kā siers!" 16. grāmatu, kas tagad ir bibliotēkas fondā. Vairumam lasītāju patiks arī filmas stāsts "Padingtons 2" un "Stikla bērnu" autores K. Olsones grāmata "Zombiju drudzis". Vecāko klašu skolēniem būs jauna pieredze vēsturē, lasot M. Zālītes grāmatu "Paradīzes putni", bet skolotājiem un vecākiem tā atsauks atmiņā pārdzīvotos padomju gadus un pirmo šīs grāmatas daļu "Pieci pirksti".
Sakām lielu paldies visiem mūsu atbalstītājiem!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv