Rāmuļu pamatskola
 
Ziemassvētku pasākums Vaivē
22. decembrī visi Rāmuļu pamatskolas skolēni un viņu vecāki pulcējās Vaives tautas nama zālē, lai sagaidītu tuvojošos Ziemassvētkus. Bērni vecākus priecēja ar dziesmām, dejām, dzejoļiem un teātra uzvedumu. Uzstājās arī mazie pirmsskolēni, rādīja savu drosmi un veiklību, skanīgu dziesmu apvienojot ar aktīvām kustībām. Savukārt skolas administrācija teica paldies un sveica skolas "labiniekus", bet divus skolēnus uzteica īpaši, tos, kuri ieguva "sudraba liecību". Šādu pārsteigumu sagādāja Endžija Džeina Krūmiņa un Matīss Bāliņš. Protams, kā tad bez Salatēva. Viņš arī apciemoja skolēnus, atnesot līdzi maisu ar konfektēm. Pēc pasākuma skolēni  metās diskot, jo, mūzikas ritmiem skanot, nebija iespējams nostāvēt malā.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv