Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni mīl un lasa grāmatas
Ar lielu interesi pirmsskolēni kopā ar audzinātāju lasīja, analizēja un vēroja ilustrācijas Bērnu žūrijas piedāvātajās grāmatās. Kad grāmatas izlasītas, bērniem laiks doties uz bibliotēku. Kas tur krāsainu grāmatu, datori, planšetes! Bet šoreiz galvenais uzdevums ir vērtēt grāmatas. Bērniem gaumes dažādas, bet interesi ir raisījušas visas piecas žūrijas grāmatas. Neliels pārsvars par labu grāmatai "Govs", jo tur esot daudz smieklīgu atgadījumu. Turpat seko "Pasaka par peļu pili", "Divdesmit pieci mākoņi". Noslēgumā mazajiem lasītājiem bibliotekāre Vaira dāvā rokas sprādzes ar uzrakstu "Es mīlu grāmatas!" un aicina arī turpmāk lasīt grāmatas.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv