Rāmuļu pamatskola
 
Cēsu novada konkurss "Rēķini galvā 2017"
1. decembrī Rāmuļu pamatskolas skolēni - M. Luņins, T.K. Vīksna, R. Cercins, M. Ezernieks, B. Staņēviča, E.Dž. Krūmiņa - devās uz matemātikas konkursu, kurā bija jārēķina galvā e-apmācības platformā "Miksike" sniegtie uzdevumi. Starp grupu cīņām lielie skolēni izspēlēja ar mazajiem dažādas atjautības spēles.Mēs lepojamies, ka mūsu skolā ir tik daudz brašu matemātiķu, kas gatavi aizstāvēt skolas godu. Sacensības notika pa grupām un skolēnus sagatavoja dažādi skolotāji: L. Strazdiņa, L. Vaičūna, Dz. Ceple, D. Zaļaiskalne. Paldies Intai Ezerniecei un Dzintrai Ceplei par skolēnu aizvešanas noorganizēšanu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv