Rāmuļu pamatskola
 
Kopā ar vecākiem iededz eglīti!
28. novembrī Rāmuļu pamatskolā norisinājās vecāku diena, kuru apmeklēja 20 vecāki. Kā vienmēr  varēja aprunāties ar administrāciju un izrunāt sasāpējušos jautājumus. Šoreiz bija iespēja iegūt idejas sava bērna motivēšanai mācīties no psiholoģes Lauras Vīksnas. Vecāki arī aktīvi iesaistījās sarunās. Pēc pusdienām notika radošās darbnīcas, kurās vecāki gatavoja ziemassvētku rotājumus no otrreizējām izejvielām. Pēc labi padarīta darba pagalmā kopīgi tika iedegta eglīte, pie kuras katra klase skandēja tautas dziesmas un ticējumus, iekarināja eglītē savu veidoto rotājumu no pārstrādes materiāliem.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv