Rāmuļu pamatskola
 
Vecāku diena!
Vecāku dienā 28.11.17. tiek gaidīti visi vecāki, kam sirds pieder Rāmuļu pamatskolai.
Dienas kārtība:
9:10 - tikšanās ar skolas administrāciju;
10:00 - stundas vērošana;
10:50 - stundas vērošana;
11:40 - Saruna ar psiholoģi L. Vīksnu;
Pusdienas;
Radošās darbnīcas;
Eglītes iedegšana;
Vecāku sapulces;
Vecāku padomes sapulce.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv