Rāmuļu pamatskola
 
Valsts dzimšanas dienas svinības Vaivē
Latvijas dzimšanas dienas svinības notika 16. novembrī Vaives kultūras namā un pulcēja daudz interesentus. No Rāmuļu pamatskolas koncertu kuplināja deju kolektīva "Madara" visu vecuma grupu dejotāji, bet īpašas ovācijas izpelnījās 5. klases zēnu deju grupa.
Par tradīciju kļuvušais pasākums "Labo darbu krātuvīte" norisinās šajā pašā laikā, un šogad Rāmuļu skolas kolektīvs ieteica apbalvošanai:
-Lanu Lindermani - par nesavtīgu atbalstu Rāmuļu pamatskolas sporta dzīves uzlabošanā un telpu noformēšanā;
-Aiju Bernāti - par personisko darba un materiālo līdzekļu ieguldījumu, papildinot Rāmuļu pamatskolas deju kolektīva "Madara" tērpus  ar etnogrāfiskajām zeķēm;
-Andru Kalniņu, Mariku Rozīti, Gati Krakopu, Lauri Akmeni - par brīvprātīgo darbu Daumanta Gaiļa 90 gadu jubilejas atceres pasākuma "Dziesmu diena Rāmuļos" organizēšanā un norisē.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv