Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni Lāčplēša dienas pārgājienā

 

10.novembrī pirmsskolēni devās Lāčplēša dienas pārgājienā „Esi stiprs kā Lāčplēsis!", kurā pārbaudīja savu izturību un izveicību, ejot pa meža takām.
Šoreiz līdzi bērniem devās arī Gudrā Pūce, jo viņa vēlējās atrast mežā piemērotu mājokli. Vislielākie palīgi izrādījās bērni, tie kopā ar audzītēm čakli ķērās pie darba un uzbūvēja Pūcītei vislabāko pūču māju no koku zariem un papardēm. Tā nu Gudrā Pūce priecīga, un bērni gandarīti par savu varēšanu!
Noslēgumā visiem stipriniekiem silta tēja un apbalvojums.

 

Paldies par viesmīlību Kristiāna omei Vairai Krūmiņai!

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv