Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolā Mārtiņdiena...

 

Mārtiņi, Mārtiņi!...
Ziemai vaļā vārtiņi
Rudentiņš projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!

 

9. novembrī pirmsskolēni ieskandēja Mārtiņus - tika dejots, rotaļās iets un smiets, gardi svētku pīrāgi gādāti, ar skaļu troksni ķekatās iets, iepazīti senie darba rīki un vecmāmiņu krāšņie rokdarbi!

Paldies par piedalīšanos izstādē „No pūra lādes..."-

Kristiāna C., Annijas C., Jēkaba P., Linarda N. vecākiem, skolotājām - Dzintrai C., Liesmai V., auklītei Dairai Č.

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv