Rāmuļu pamatskola
 
Lāčplēša dienas pasākums

9.novembrī Rāmuļu pamatskolas un Līvu sākumskolas skolēni, un skolotāji devās izturības pārgājienā uz Niniera ezeru, kur sporta skolotāja Vita Knāķe noorganizēja tikšanos ar Cēsu Jaunsardzes instruktoru Guntaru Norbutu un viņa palīgiem.
Skolēni piedalījās jaunsargu sagatavotajās aktivitātēs - ieroča izjaukšana un salikšana, mīnēta laukuma pāriešana, ugunskura iekurināšana, ievainotā atrašana un nešana, iešana caur lāzera stariem. Skolēni uzdevumus pildīja ar azartu, un laiks pagāja nemanot.
Pēc aktīvās darbošanās tika baudīta garda zupa un karsta tēja.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv