Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni teātrī

2. novembrī pirmsskolēniem tika dota iespēja apmeklēt Leļlu teātra viesizrādi Cēsu koncertzālē „Un atkal Pifs", stāsts par labsirdīgā sunīša Pifa un viltīgā runča Herkulesa jautrajiem ķīviņiem.

Paldies Paula vecākiem  Līgai un Ivo Rodēm par dāvāto piedzīvojumu!

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv