Rāmuļu pamatskola
 
Stāstnieku konkurss sākumsskolas skolēniem
Stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa" vairāk ir saistīts ar tradicionālo folkloru, jo tajā divi no komponentiem - pasaka un teika - ir folkloras žanra darbi, taču skolēni varēja izvēlēties arī fragmentu no kāda literārā darba. Svarīga prasme bija izlasīt, veidot interesantu stāstu un ilustrāciju.
30.oktobrī skolēni pulcējās 2.klasē un savos stāstos savija tādu vārdu ziedu vainagu, ka radīja gandarījumu gan pašam stāstītājam, gan klausītājiem. Mazo stāstnieku zīmētās ilustrācijas var aplūkot izstādē.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv