Rāmuļu pamatskola
 
Apbalvoti basketbola metienu maratona dalībnieki
Basketbola metienu maratons ilga 4 nedēļas. Katru rītu vai pēcpusdienu, lietum līstot vai saulei spīdot, salam kniebjot rokās vai degunā, 30 dalībnieki steidza izdarīt basketbola metienus gan no atzīmētā, gan no paša izvēlētā attāluma. 
Vairāki dalībnieki saņēma atzinību par izturību un azartu - Loreta Dagnija Šilberga, Ričards Freivalds, Toms Skultaitis, Jānis Vintermanis, Sandijs Liepiņš un skolotāja Marika Rozīte.
Apsveicam uzvarētājus grupās!
1.-3.kl. grupā meitenēm Samantu Vasiļjevu
Zēnu grupā Kristiānu Tomasu Vīksnu
4.-5.kl.zēnu grupā Robertu Cercinu
6.-9.kl.grupā meitenēm Lauru Sproģi
Zēniem Aivaru Sproģi
Apsveicam uzvarētājus kopvērtējumā!
1.vieta Aivaram Sproģim un skolotājai Dacei Zaļaiskalnei (87 punkti)
2.vieta Kristiānam Tomasam Vīksnam (82 punkti)
3.vieta Laurai Sproģei (79 punkti)
4.vieta Kristapam Vasiļjevam (77punkti)
Balvā uzvarētāji saņēma baseina „Rifs" apmeklējumu. 
Paldies visiem par izturību!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv