Rāmuļu pamatskola
 
Psihologs skolā
  Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros Rāmuļu pamatskolā otrdienās strādā praktiskais psihologs Laura Vīksna. Veic arī individuālās konsultācijas skolēnu vecākiem un aizbildņiem par sekojošām tēmām:
1. Skolēna mācīšanās grūtības;
2. Skolēna sociālo normu un uzvedības traucējumi;
3. Saskarsmes grūtības ar vienaudžiem un pieaugušajiem.
Konsultācijas laiki iepriekš ir jāsaskaņo ar psihologu elektroniski e-pasts: lauraviksna@inbox.lv
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv