Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni sārto lapu virpulī
Kokiem lapas vējā krīt,
Bērniem jāsāk rosīties tūlīt -
Jāiet ārā lapas pētīt,
Rudens gleznas veidot, lapu labirintā ceļu rast.
Sārtās lapas grābt un gaisā mest,
Un lapu kaudzē laimē krist!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv