Rāmuļu pamatskola
 
Klases vakars 1.-3.klasei
1. un 3.klases skolēni pēc starpsemestra liecības saņemšanas rudens brīvlaiku iesāka ar klases vakaru. Ar savu gribu un lielu pacietību skolēni sagatavoja rasolam nepieciešamās sastāvdaļas, sagrieza tos un samaisīja. Arī galda noformējumu veidoja paši, jo zināšanas par galda kultūru apguva mājturības un tehnoloģijas stundā. Laiks aizritēja nemanot, jo spēlēja dažādas spēles, dziedāja un pat dejoja. 
Pēc pasākuma ar lielu atbildību sakārtoja un izmazgāja klasi.
Priecīgu brīvlaiku!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv