Rāmuļu pamatskola
 
Stikla pūtēji rāda savu amatu
Tālu ceļu no Ventspils uz mūsu skolu mēroja stikla pūtēji, divi vīri, kas prot no stikla izveidot brīnumu lietas. Lūkojoties uz izveidotajiem darbiem, negribās ticēt, ka kaut kas tāds ir iespējams. Tur bija gan kukaiņi, vardes, sirdis un sunīši, gan gliemeži, čūskas un kaķēni. 
Stāsts par stikla pūtēja profesiju mijās ar faktiem par stikla īpašībām, ar jautājumiem par stikla pūšanas vēsturi un uzdevumiem, kas bija jāveic, lai tiktu pie balvas. Stikla pūtējs ir ļoti radoša profesija, bet reizē arī grūta un atbildīga. 
Skolēniem bija iespēja pamēģināt savus spēkus stikla pūšanā, tad radās skaidrība, ka tas ir grūtāk nekā izskatās. Vienmēr ir interesanti iepazīt ko jaunu un aizraujošu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv