Rāmuļu pamatskola
 
Karjeras nedēļas 2.diena
Otrdien, 10.oktobrī, 9.klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Cēsu novada pašvaldības komunālās nodaļas lielos palīgus, minitraktorus „Avant". Pirms tam, pirmdien, tika skatīta īsfilma par šiem traktoriem un aizpildītas jautājumu lapas.
Nodaļas darbinieki pastāstīja par „Avant" efektivitāti viņu darba procesā. Tie ir lieli palīgi Cēsu novada sakopšanas darbos.
Pēc stāstījuma un traktoru apskates skolēni varēja izbraukt ar šiem traktoriem. No mūsu četrinieka tikai Lauris uzdrošinājās izmantot šo iespēju.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv