Rāmuļu pamatskola
 
E-Twinning projekts

Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis 26.septembrī atzīmē Eiropas valodu dienu.

Šogad 1.-5.klases skolēni piedalījās E-Twinning projektā " Postcards 4U-European Language Day." Katrs skolēns projekta ietvaros izveidoja apsveikuma kartiņu, angļu valodas stundās rakstīja vārdus un teicienus par draudzību. 

5.klases skolēni meklēja sakāmvārdus par draudzību gan angliski, gan latviski. Izveidotās kartiņas aizceļoja uz Spāniju, Slovēniju, Slovākiju, Poliju un Turciju. 

Mūsu skola saņēma uzaicinājumu draudzēties ar Slovēnijas un Slovākijas bērniem. Sveicienus mums sūtīs arī no Turcijas, Anglijas, Dānijas.

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv