Rāmuļu pamatskola
 
Dejotāji Vaives svētkos
Vasaras nogalē skolas dejotāji uzsāka jauno sezonu. 12. augustā deju kolektīva "Madara" 5. un 6.klases zēni piedalījās III Vaives pagasta svētkos "Vaive m- Urrā!". 
Paldies dejotājiem - Robertam, Rodrigo, Sandim, Jānim, Aivaram, Mārtiņam un viņu vecākiem! 
Paldies Janas Eglītes mammai Sandrai par atbalstu!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv