Rāmuļu pamatskola
 
Aktuāla informācija vecākiem

Ar Cēsu novada domes lēmumu Nr. 751  no 2011. gada 1. janvāra:

brokastu cena: 0.33 Ls

pusdienu cena: 0.60 Ls

launaga cena: 0.27 Ls

vakariņu cena: 0.33 Ls


Bērnudārzā: 0.90 Ls (t.sk. PVN), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu.

1.15 Ls (t.sk. PVN), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.


Jāsamaksā līdz tekošā mēneša 20. datumam Cēsu novada pašvaldības kontā!

Rekvizīti:
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr.  900000 31048
SEB bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV51UNLA0004013130835
vai pie skolas lietvedes
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv