Rāmuļu pamatskola
 
Šķiroto atkritumu akcija gūst lielu atsaucību
13. aprīlī klāt bija varenā ZAAO mašīna, lai aizvestu makulatūru un PET  pudeles.

Arī šajā mācību gadā Rāmuļu pamatskolas bērnudārza grupiņas, skolēni un  darbinieki aktīvi iesaistījās ZAAO rīkotajā "Šķiroto atkritumu akcijā".

Kopā savācām 2102 kg makulatūras un 5710 PET pudeles.

Paldies visiem par iesaistīšanos!

Īpašs paldies skolotājai Lilijai Jansonei!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv