Rāmuļu pamatskola
 
Par mums raksta arī Polijā!

Raksta virsraksts: Viņi vēlas izveidot mazu savienību!

Alise, Kristers un Ilze stāsta par atšķirībām, ko ir pamanījuši Polijā gan izglītībā,gan sadzīvē.

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv