Rāmuļu pamatskola
 
Peldēšanās sezona atklāta!
5. aprīlī skolēniem un skolotājiem bija lieliska iespēja doties uz Priekuļu peldbaseinu un hidrobaseinu, lai pirms Lieldienām ļautos ūdens priekiem.
Vecākie skolēni lielajā baseinā sacentās peldēšanā, savukārt mazākie izbaudīja hidrobaseina priekšrocības.


LIELS PALDIES skolas labvēlim!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv